December 6, 2023

Assistant Professor Final Merit List 2022

Subject: Karnataka Assistant Professor Final Merit List 2022

Place: Karnataka

Language: KannadA

Department: KEA

Published Date:06-10-2022

Subject Format :Pdf/JPEG

Subject Size:9845kb

Pages:321

Scanned Copy : Yes

Editable Text : NO

Password Protected : NO

Download Link : Yes

Copy Text : NO

Print Enable : Yes

Quality : High

Subject Size Reduced :NO
Password : NO

Cost : Free

For Personal Use Only

01. ಕನ್ನಡ –

02. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ –

03. ಹಿಂದಿ –

04. ಉರ್ದು –

05. ಇತಿಹಾಸ –

06. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ –

07. ರಾಜಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ –

08. ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ –

09. ಶಿಕ್ಷಣ –

10. ಕಾನೂನು –

11. ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ –

12. ಭೂಗೋಳ –

13. ಭೂಗರ್ಭ ಶಾಸ್ತ್ರ –

14. ವಾಣಿಜ್ಯ –

15. ನಿರ್ವಹಣಾ ಶಾಸ್ತ್ರ –

16. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ –

17. ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ –

18. ಜೈವಿಕ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ –

19. ಗಣಿತ –

20. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ –

 21. ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ –

 22. ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ –

 23. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ –

 24. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ –

 25. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ

 26. ಫ್ಯಾಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ಈ ಲೇಖನದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ