December 9, 2023
KEA

Assistant Professor Exam Provisional Key Answers 2022

Subject: Assistant Professor Exam Provisional Key Answers 2022

Subject Language: KANNADA

Place: Karnataka

Department: KEA

Published Date:13-04-2022

Subject Format :Pdf/JPEG

Subject Size:2545kb

Pages :49

Scanned Copy : Yes

Editable Text : NO

Password Protected : NO

Download Link : Yes

Copy Text : NO

Print Enable : Yes

Quality : High

Subject Size Reduced :NO
Password : NO

Cost : Free

For Personal Use Onlyl

 01. ಕನ್ನಡ –

 02. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ –

 03. ಹಿಂದಿ –

 04. ಉರ್ದು –

 05. ಇತಿಹಾಸ –

 06. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ –

 07. ರಾಜಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ –

 08. ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ –

 09. ಶಿಕ್ಷಣ –

 10. ಕಾನೂನು –

 11. ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ –

 12. ಭೂಗೋಳ –

 13. ಭೂಗರ್ಭ ಶಾಸ್ತ್ರ –

 14. ವಾಣಿಜ್ಯ –

 15. ನಿರ್ವಹಣಾ ಶಾಸ್ತ್ರ –

 16. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ –

 17. ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ –

 18. ಜೈವಿಕ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ –

 19. ಗಣಿತ –

 20. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ –

 21. ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ –

 22. ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ –

 23. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ –

 24. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ –

 25. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ

 26. ಫ್ಯಾಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ –

 29. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ – ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೀ

 29. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ – ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ಈ ಲೇಖನದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ